fbpx

Politika privatnosti

MONRO INTERNET PRODAVNICA

Opšti uslovi poslovanja MONRO Internet prodavnice utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje Preduzeće za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu MONRO TRADE d.o.o. Kragujevac(u daljem tekstu: “Prodavac”). Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice detaljnije su utvrđeni po oblastima kojima možete pristupiti klikom na željenu oblast, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i međunarodnim kodeksom elektronskog poslovanja. Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost Internet prodavnice, korisnike prava i poslovni odnos između prodavca i potrašača.

Internet  prodavnica je informacioni sistem namenjen predstavljanju i prodaji proizvoda potrošačima. Njime upravlja Preduzeće za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu MONROTRADE d.o.o.. Korisnik je osoba koja koristi navedeni sistem, odnosno potrošač u Internet prodavnici.

MONRO online store  vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svoje stranice koja je podložna niže navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge stranice www.monro.rs . Korišćenjem bilo kojeg dela stranice, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ove stranice isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

MONRO online store može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obvezujući

REGISTRACIJA

Registracijom na ovom sajtu,automatski prihvatate njegove propozicije. Proces registracije je izuzetno jednostavan i od Vas zahteva samo osnovne podatke.

Formular koji popunjavate prilikom registracije, potrebno je da popunite samo jednom, a svaki naredni put dovoljno je da se samo ulogujete na Vaš nalog.Kao registrovani član imate mogućnost da u svako doba tražite da se iščlanite, čime će i Vaši podaci biti izbrisani iz naše baze podataka.

PROCES PORUČIVANJA

možete poručiti preko sajta popunjavajući šablon posle odabira proizvoda ili putem instagram stranice monro.rs ili monro.men

NAČINI ISPORUKE

Prodavac se obavezuje da kupljenu robu isporuči Potrošaču na sledeći način:

slanjem robe preko kurirske službe( post expres), postarina je 290din i plaćate je uz primljenu robu. Postoji i opcija besplatne poštarine na poručena dva ili više artikla. Ovaj popust se obračunava kada ubacite dva artikla u korpu.

O vremenu dostave Kupac će biti obavešten telefonom od strane kurirske službe.

Na dan isporuke kupac će dobiti poruku od kurirske službe i u toku dana može očekivati paket

Rok isporuke teče od prvog narednog radnog dana nakon izvršenja porudžbine.Za robu kupljenu preko Internet prodavnice, rok isporuke je 2-3 radna dana od dana prijema porudžbine od strane potrošača.

Molimo Vas za razumevanje za moguća kašnjenja u isporuci u periodima akcija i sezonskih sniženja obzirom da isporuka zavisi od eksternih službi.

Isporuke se ne vrše nedeljom i državnim praznicima.

Ako su svi artikli dostupni, idu na isporuku.

Nakon provere dostupnosti, ukoliko određenog artikla nema, dobićete e-mail o dostupnosti.

Isporuka se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije.

NAČIN PLAĆANJA

Potrošač robu može platiti pouzećem. Potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe.

PLAĆANJE GOTOVINOM PRI ISPORUCI POŠILJKE:
Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da vrednost porudžbine podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, kuriru prilikom same isporuke na navedenu adresu.

CENE U MONRO INTERNET PRODAVNICI

Sve cene su iskazane u dinarima. Prodavac zadržava pravo izmene cena bez prethodnog obavešavanja kupaca, ako nije drugačije navedeno (u slučaju akcija i specijalnih popusta). Cene važe u trenutku kreiranja porudžbine i imaju dejstvo i validnost i za naredni period. Navedene cene važe samo za kupovinu u Internet prodavnici.

ODUSTANAK OD KUPOVINE

Obrazac za zamenu artikla ili odustanak od kupovine mozete skinuti u produžetku Obrazac Monro
Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik, bez navođenja razloga i dodatnih troškova (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Ukoliko ste se predomislili u vezi sa kupovinom  ili nakon isporuke paketa zaključite da vam ne odgovara broj, boja, model i slično, unutar već navedenih 14 dana moguće je izvršiti zamenu ili dobiti povrat uplaćenog novca.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).
Obrazac Monro
Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu smatra se blagovremenom ukoliko je poslata prodavcu u roku iz stava 1. ovog člana.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Kako bi napravili zamenu ili vratili naručeno uz želju za povratom plaćenog kontaktirajte nas na broj 0652199012 ili pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu korisnickiservis@monro.rs.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koju vraća, a koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Troškove povraćaja poručenih artikala snosi isklučivo potrošač, osim u slučaju kada je razlog povraćaja greška MONRO online prodavnice ( poslat pogrešan artikal, progrešna boja, artikal sa nedostatkom)

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, MONRO D.O.O. je u obavezi da povraćaj izvrši preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice ili da uplaćena sredstva vrati kupcu na tekući račun.

PRIMEDBE I REKLAMACIJE

Žalbe, reklamacije i primedbe (na artikle koji su predmet online kupovine) potrošači mogu izjavitie:

1. slanjem na elektronsku adresu korisnickisevis@monro.rs,

2. na broj telefona 0652199012 u periodu od 10-18h svakog radnog dana

3. redovnom poštom na adresu – MONROtrade d.o.o. Kragujevac, Svetozara Markovića 29dj (sa naznakom „Za MONRO Internet prodavnicu“)

Prodavac će u roku od jednog radnog dana potvrditi da je reklamacija primljena.U roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, prodavac će pisanim ili elektronskim putem obavestiti potrošača o odluci (prihvaćena ili odbijena primedba potrošača u vezi sa saobraznošću artikla) u vezi sa reklamiranim artiklom, kao i o eventualnom načinu rešavanju reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (povraćaj novca, odgovarajuće umanjenje cene, zamena ili popravka artikla). Reklamacija će biti rešena u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije.

PRIMEDBE I REKLAMACIJE NA RAD INTERNET PRODAVNICE WWW.MONRO.RS

Žalbe, reklamacije i primedbe na rad internet stranice potrošači mogu izjaviti:

1. slanjem na elektronsku adresu korisnickisevis@monro.rs,

2. na broj telefona 0652199012 u periodu od 10h-18h svakog radnog dana

3.redovnom poštom na adresu – MONROtrade d.o.o. Kragujevac, Svetozara Markovića 29dj, (sa naznakom „Za MONRO Internet prodavnicu“)

Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći radi rešenja sporne situacije, a sve u cilju otklanjanja predmetnih nedostataka.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Poslovanje je u današnje vreme neizostavno povezano i sa obradom ličnih podataka.

MONROTRADE d.o.o. se obavezuje da štiti privatnost kupaca i korisnika sajta i garantuje da će podatke koje kupac odnosno korisnik sajta ostavi koristiti, čuvati i obrađivati u skladu sa namenom zbog koje su prikupljeni i u granicama važećih propisa.

MONRO će preduzeti razumne tehničke i organizacione mere predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti kupaca.

Podatke koje ste nam poverili nećemo dostaviti neovlašćenim trećim osobama i sa njima ćemo postupati u skladu sa važećom Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Uvid u prikupljene podatke imaju isključivo ovlašćena zaposlena lica u MONROTRADE d.o.o. te obrađivači sa kojima je regulisan odnos, u skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti. Svi zaposleni u MONROTRADE d.o.o. su svesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni su za poštovanje ove Politike privatnosti.

Ova Politika privatnosti Vas informiše o vrsti ličnih podataka koji se obrađuju, o pravnom osnovu i svrsi obrade ličnih podataka, pravima imaoca ličnih podataka, o rukovaocu i obrađivačima ličnih podataka, vremenskom periodu čuvanja Vaših podataka i izmenama i dopunama ove politike privatnosti.

U nastavku Vas obaveštavamo na koji način obrađujemo Vaše lične podatke.

PODACI O RUKOVAOCU

Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca snosi:

Naziv: MONROTRADE d.o.o. Kragujevac

Sedište: Kragujevac, Svetozara Markovića 29 dj

Matični broj: 21604011

Poreski identifikacioni broj: 112083762

Email: info@monro.rs

Telefon: +381652199012

PRAVNI OSNOV I SVRHA OBRADE

Prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) PODACI O LIČNOSTI su svi podaci koji se odnose na fizičko lice čiji je identitet određen ili se može odrediti; Fizičko lice čiji se identitet može odrediti je lice koja se može identifikovati posredno ili neposredno, posebno pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili pomoću jednog ili više faktora svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica.

Pravni osnov za obrađivanje Vaših podataka o ličnosti mogu činiti:

Pristanak, koji daju posetioci web stranici MONRO , kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu. Pristanak možete povući u bilo kom trenutku slanjem e-maila odgovarajućeg sadržaja na dataprotection@monro.rs ili slanje dopisa na adresu koja je naznačena

Zaključenje i izvršenje ugovora

Legitimni interes MONROTRADE d.o.o. – za marketinške i analitičke svrhe. Naš legitimni interes zasnovan je na Vašim željama kako bismo što bolje prilagodili našu ponudu i na kraju ponudili proizvode i usluge koji bolje odgovaraju Vašim potrebama i željama.

Zakonska obaveza.

Pravni osnov određen je u skladu sa odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

MONRO d.o.o. obrađuje navedene podatke o registrovanom korisniku u sledeće svrhe:

kako bismo odgovorili na Vaš upit ili zahtev i pružili najbolju moguću uslugu,

radi obrade Vaše porudžbine, npr. kako bismo Vas obavestili o statusu narudžbine, vremenu dostave; kako bismo odgovorili na eventualne zahteve u vezi narudžbine npr. na eventualna pitanja o sastavu proizvoda i sl;

radi izvršenja naših obaveza iz ugovornog odnosa s Vama preko naše online prodavnice;

kako bismo Vam omogućili podnošenje reklamacija i povrata u online prodavnici;

kako bismo Vam omogućili zamenu robe;

kako bismo Vam omogućili različite načine plaćanja;

kako bismo Vam omogućili povraćaj sredstava;

kako bismo Vam omogućili da je sadržaj na web stranici prikazan na najučinkovitiji način;

kako bi filtrirali sadržaj koji je prilagođen Vašim interesima, to jest kako bi Vam ponudili svoje proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju slični korisnici, to jest korisnici istog pola i istog uzrasta kao što ste Vi, a sve kako bismo Vam olakšali pretraživanje naše ponude.

kako bi pohranjivali bilo koji popis želja koje možete kreirati;

kako bismo Vam omogućili učestvovanje u nagradnim igrama i sličnim promocijama;

kako bi sprečili i/ili otkrili zloupotrebu ili prevaru.

Vaše podatke možemo obrađivati i u marketinške svrhe na temelju Vaše posebne saglasnosti, i to:

kako bismo Vas izvestili o posebnim pogodnostima koje su često vremenski ograničene,

kako bismo Vas izvestili o sezonskim popustima i aktuelnim akcijama,

kako bismo Vas izvestili o posebnim akcijama rezervisanim za naše članove,

kako bismo Vas obavestili o novim kolekcijama;

kako bismo Vam dostavili korisne informacije vezane za MONRO online prodavnicu

Kako bismo Vas kontaktirali u vezi oglašavanja i istraživanja tržišta (slanje upitnika, anketa i sl.).

Za marketinške analize koje će pomoći poboljšanju prodajne ponude.

Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je upisao na web sajtu MONRO.

Korisnik garantuje da će svojim profilom upravljati isključivo lično, odnosno preko osobe koju ovlasti.

MONROTRADE d.o.o. podatke čuva do opoziva ili odjave profila u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Korisnik se može bilo kada pismeno odjaviti mailom poslatim na dataprotection@monro.rs (mail mora biti poslat sa elektronske adrese sa koje se korisnik prijavio kao registrovani član).

Ovi podaci (osim lozinke) i istorija porudžbina na Vašem profilu, dostupni su zaposlenima u MONROTRADE d.o.o. te drugim osobama po potrebi kada je to neophodno za ispunjenje svrhe obrade. Ako Vas zanima ko sve može imati pristup Vašim ličnim podacima, molimo Vas pročitajte rubriku „Obrađivači ličnih podataka.“

NARUDŽBINA PROIZVODA U ONLINE PRODAVNICI OD STRANE “GOSTA”

Kupovinu u našoj online prodavnici može ostvariti i neregistrovani korisnik- “gost”.

Da bismo uspešno obradili narudžbinu od strane “gosta” potrebni su nam ime i prezime, adresa prebivališta, adresa isporuke, poštanski broj, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu a samim tim i izvršimo svoje ugovorne obaveze. Ukoliko ne pružite tražene podatke, MONRO verovatno  neće moći da obradi Vašu porudžbinu i dostavi Vam naručenu robu.

Svaki korisnik odgovora za tačnost podataka koje je uneo.

U tom smislu od Vas samo tražimo osnovne podatke koji su nam neophodni za sprovođenje ,,online”, prodaje, odnosno podatke koje će nam omogućiti da Vas, u skladu sa propozicijama MONROTRADE doo Kragujevac i dobrim poslovnim običajima, informišemo o svemu što može doprineti poboljšanju naše usluge, sa jedne, te povećanju Vašeg zadovoljstva našom uslugom, sa druge strane.

DOSTAVA PROIZVODA NARUČENIH U ONLINE PRODAVNICI

Lične podatke kontakt osobe za isporuku, tj. ime i prezime, adresu isporuke i broj telefona, koje smo dobili od Vas potvrdom narudžbine, delimo s našim partnerima za logistiku (Post Express) kako bismo pripremili proizvode iz Vaše narudžbine i dostavili ih na adresu prema Vašem zahtevu. Poslovni partneri ovlašeni su te podatke koristiti i kontaktirati Vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki.

POSTAVLJANJE UPITA ILI ZAHTEVA

Korisnik našeg web sajta može nam postaviti specifična pitanja posredstvom kontaktnih obrazaca koji su na našem sajtu dostupni na više mesta ili alternativno putem e-mail adresa. Podaci koje korisnik dostavi (IP adresa i/ili mail adresa) prilikom postavljanja željenih upita će biti korišćeni za rešavanje korisnikovih pitanja.

Upite ili zahteve možete postavitiputem email-a info@monro.rs .

Navedena e-mail adresa nije lična, već poslovna e-adresa MONROTRADE d.o.o. Kragujevac. Znači, ista nije vezana za jednu konkretnu fizičku osobu nego podatke dostavljene ovim putem mogu obrađivati različite osobe, a sve u cilju brzog i efikasnog rešavanja korisnikovog pitanja.

Ako imate profil na nekoj od društvenih mreža Facebook, Instragram, Google, možete postavljati upite ili zahteve preko tih profila. MONRO bi u tom slučaju prikupila Vaše korisničko ime na tim društvenim mrežama i IP adresu, ali MONRO nema pristup Vašim profilima i lozinkama na tim društvenim mrežama, niti s pružaocima tih društvenih mreža delimo Vaše lične podatke pohranjene kod nas.

Slanjem e-poruke posredstvom web chat obrasca ili na e-mail adrese navedene na tom web mestu korisnik se slaže sa opštim uslovima korišćenja naše online prodavnice.

Takođe, ako nam ne date nužne podatke prilikom postavljanja upita ili zahteva koji su nužni kako bi MONRO odgovorila na Vaš upit ili zahtev, MONRO možda neće moći postupiti na način kako ste zatražili, to jest odgovoriti na Vaš upit ili zahtev.

NEWSLETTER I UPOTREBA PODATAKA ZA MARKETING

Možete se prijaviti na naš newsletter putem kojeg Vas, do opoziva, obaveštavamo o: novostima u ponudi u našoj online prodavnici i maloprodajnim objektima, tekućim marketing aktivnostima, popustima za vernost-program lojalnosti, nagradnim igrama, posebnim događajima koje MONRO organizuje, kao i o svim drugim aktuelnim događanjima vezanim za MONRO.RS.

Kako biste se prijavili za naš newsletter dovoljno je samo dati adresu e-pošte na koju želite primati newsletter. U svakom trenutku možete se odjaviti sa newslettera u skladu sa uputstvima koje ćete dobiti e-poštom nakon prijave, kao i u svakom newsletteru.

Prijavom na newsletter izjavljujete da ste saglasni da vršimo procenu vaše aktivnosti na našem sajtu kako bismo prilagodili web sajt vašim zahtevima i interesovanjima, odnosno da biste dobijali personalizovanu kompilaciju vesti, ponuda i drugih informacija. Vaši podaci se čuvaju i koriste za istraživanje tržišta i u promotivne svrhe. Ukoliko je potrebno, kontaktiraćemo vas isključivo putem e-maila. Vaše podatke ćemo koristiti i za analizu i poboljšanje efikasnosti naših sajtova.

Za upravljanje prijavama i isporukama newslettera koristimo NB SOFT platformu. Takođe, možete se prijaviti na primanje novosti i pogodnosti preko SMS ili Viber poruka u kojem slučaju ste obvezni dati samo Vaš broj telefona.

Ako prilikom prijave na newsletter odaberete opciju da želite primati poruke koje su više prilagođene Vašim interesima te nam u tu svrhu date podatak o Vašem polu i uzrastu, MONRO će navedene podatke obrađivati kako bi se filtrirao sadržaj koji je prilagođen Vašim interesima, to jest kako bi Vam ponudili svoje proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju slični korisnici, to jest korisnici istog pola i istog uzrasta kao što ste Vi, a sve kako bismo Vam olakšali pretraživanje naše ponude. MONRO će obrađivati Vaše podatke za ovakve ponude samo ako ste za to dali svoj pristanak.

PODACI PRIKUPLJENI KROZ VAŠU INTERAKCIJU SA Monro.rs

Različite tehnologije mogu se koristiti na našoj web stranici kako bismo je poboljšali, učinili je jednostavnijom, user-friendly, efikasnijom i sigurnom. Takve tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja ličnih podataka od strane nas ili trećih strana u naše ime. Primeri takvih tehnologija uključuju kolačiće, flash kolačiće i web-analizu.

Svi podaci koje prikupimo kroz ,,online” prodaju, uključujući i podatke o proizvodima koje naši kupci traže i kupuju, odnosno stranicama koje posećuju, biće pažljivo analizirani i obrađeni, a isti će biti iskorišćeni za poboljšanje naše ponude kao i izgleda naše stranice, sve u cilju omogućavanja jednostavnije, sigurnije, brže i udobnije kupovine.

Kolačiće upotrebljavamo kako bi ova web stranica radila pravilno te kako bismo bili u stanju da vršimo unapređenja stranice sa svrhom poboljšavanja Vašeg korisničkog iskustva, kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, kako bismo Vam omogućili pružanje specifičnih tehničkih karakteristika i tako Vam omogućili da imate pozitivno korisničko iskustvo.

RE-TARGETING TEHNOLOGIJE

Naša web stranica koristi re-targeting tehnologije. To nam omogućava direktno i lično oglašavanje posetiocima koji su već pokazali interesovanje za naše proizvode.

Re-targeting tehnologije analiziraju Vaše kolačiće i prikazuju oglase na osnovu Vašeg prethodnog ponašanja pri surfovanju. Za više informacija o kolačićima pogledajte našu politiku kolačića.

PRAVA IMAOCA PODATAKA O LIČNOSTI

Ako nam date lične podatke na našoj web stranici, to se čini na potpuno dobrovoljnoj osnovi. Ako odlučite da ne dajete tražene informacije, različite pogodnosti za kupce vam možda neće biti dostupne. U određenim slučajevima samo oni koji su nam pružili potrebne lične podatke moći će da naručuju proizvode, koriste određene usluge i na drugi način iskoriste aktivnosti i ponude dostupne na našoj web stranici.

Pružamo mnogo opcija, u zavisnosti od tačnih okolnosti, kako bismo vam pomogli da zadržite kontrolu nad svojim podacima, odnosno kako bi Vam osigurali ostvarivanje Vaših prava.

Kao imalac podataka o ličnosti imate sledeća prava:

PRAVO NA INFORMISANJE. Sve informacije u vezi obrade Vaših podataka o ličnosti možete zatražiti na gore naznačenu adresu ili putem maila. Radi Vaše zaštite kao imaoca podatka o ličnosti potrebno je da se kao podnosilac upita odn. zahteva identifikujete na odgovarajući način.

PRAVO PRISTUPA. Imate pravo da dobijete potvrdu da li se Vaši lični podaci obrađuju ili ne. Po osnovu ovog prava, možete dobiti informaciju o tome koji se Vaši podaci obrađuju, svrhu obrade kao i pravni osnov za obradu, informacije o obrađivačima ličnih podatka, koliko dugo će se podaci čuvati i dr.

PRAVO NA ISPRAVKU I DOPUNU. Imate pravo da tražite ispravku netačnih ličnih podataka i pravo da dodate lične podatke koji će popuniti bilo kakve nepotpune lične podatke.

PRAVO NA BRISANJE. U određenim slučajevima imate pravo da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka (npr. U slučaju da podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su obrađivani, opozvali ste pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila). Ako iz bilo kojeg razloga ne možemo udovoljiti Vašem zahtevu, obavestićemo Vas o istom.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE. U posebnim okolnostima, imate pravo ograničiti obradu Vaših ličnih podataka.

PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA. Imate pravo primati svoje lične podatke (koji se tiču samo Vas) u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, a Vi imate pravo da ih prenesete drugom subjektu. Ovo pravo možete ostvariti samo ako se obrada zasniva na pristanku ili na osnovu ugovora i kada se vrši automatizovano.

PRAVO NA PRIGOVOR. Imate pravo da se žalite na određene vrste obrade i prikupljanja podataka, kada se obrada zasniva na legitimnim interesima MONRO.RS, npr. za marketinške svrhe.

PRAVO NA POVLAČENJE PRISTANKA. U svakom trenutku imate pravo povući Vaš pristanak na obradu podataka o ličnosti. Povlačenje saglasnosti, neće uticati na zakonitost obrade za period pre povlačenja pristanka.

PRAVO NA ŽALBU NADZORNOM ORGANU. Ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR), imate pravo da se žalite nadležnom nadzornom organu.

Za područje Republike Srbije nadzorno telo je Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti sa sedištem u ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd.

KAKO MOŽETE OSTVARITI SVOJA PRAVA, KONTAKT ZA POTREBE IZRICANJA PRIGOVORA, REŠAVANJA PRITUŽBI

Kako biste poslali Vašu pritužbu ili prigovor te ukoliko želite rešiti neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi Vaših ličnih podataka koje obrađuje MONROTRADE d.o.o. molimo Vas da to učinite koristeći naše sledeće kontakte:

MONROTRADE d.o.o.
Kragujevac, Svetozara Markovića 29dj
Republika Srbija

Da bismo vas zaštitili kao vlasnika ličnih podataka, biće potrebno da se na odgovarajući način identifikujete kao podnosilac prijave, koji će za MONRO d.o.o. biti dovoljno jemstvo da lične podatke daje njihovom vlasniku.

OBRAĐIVAČI LIČNIH PODATAKA

MONRO koristi obrađivače za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka. Svi obrađivači podataka koje angažuje MONRO obrađuju samo Vaše lične podatke u skladu sa uputstvima MONRO kompanije i zakonski su dužni pridržavati se strogih sigurnosnih postupaka prilikom rukovanja ličnim podacima.

U zakonski dozvoljenim okvirima i u zavisnosti od svrhe obrade, Vaše podatke možemo podeliti sa sledećim kategorijama obrađivača podataka:

-Dostavne službe, špediteri, poštanske službe (kompanija POST EXPRES)

-Zaposleni u MONROTRADE d.o.o.

– Organi za otkrivanje i sprečavanje prevara

Prilikom obrade Vaših ličnih podataka MONRO može Vaše lične podatke svojim poslovnim partnerima iznositi u inostranstvo.

Prenos podataka preko interneta je prirodno nesiguran, te MONRO ne može da garantuje sigurnost podataka poslatih preko Interneta.

VREMENSKI ROK U KOM SE VAŠI LIČNI PODACI ČUVAJU

Podaci koje dostavite se čuvaju onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila određena svrha zbog koje ste nam dostavili podatke, ili da bi se ispoštovale zakonske odredbe.

Svi prikupljeni podaci u vezi registrovanog korisničkog profila čuvaju se do trenutka njegove deaktivacije. Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web stranici, odjavite se sa newslettera i sl.), MONRO će u narednih šest meseci nakon deregistracije čuvati Vaše lične podatke kako bi se u tom razdoblju rešile eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja.

Svi prikupljeni podaci u vezi kupoprodaje robe u online prodavnici, obrađuju se do trenutka dok se ne ostvari svrha obrade tj do trenutka uspešno izvršene kupovine, računajući tu i vreme podnošenja eventualnih prigovora, reklamacija, povraćaja ili zahteva koje se odnose na kupovinu proizvoda.

Prikupljeni podaci u vezi podnošenja upita ili zahteva čuvaju se za ono vreme koje je potrebno da bi se udovoljilo Vašem zahtevu ili upitu.

Ako ste nam dali svoju izričitu saglasnost za upotrebu ličnih podataka u promotivne svrhe, mi ćemo koristiti vaše podatke za takvu namenu, sve dok ne opozovete svoju saglasnost. Možete opozvati saglasnost koju ste dali u svakom trenutku tako da opoziv proizvodi dejstvo u budućnosti.

Ako to zahtevaju primenjivi propisi, MONRO Vaše podatke može čuvati i duže, u skladu sa propisanim rokom čuvanja podataka.

Po isteku perioda čuvanja, lične podatke brišemo trajno ili ih činimo anonimnim, tako da se više ne mogu povezati sa određenim pojedincem.

MALOLETNICI

Maloletnici mlađi od 16 godina ne smeju koristiti MONRO web stranicu. MONROTRADE d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga ko je mlađi od 16 godina te stoga nijedan deo ovih Internet stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 16 godina. Ako roditelji, rođak ili zakonski zastupnik takve osobe otkrije da je njegovo dete poslalo lične podatke bez njegove saglasnosti, obratite se na našu adresu ili putem maila na dataprotection@monro.rs .

IZMENE I DOPUNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova izjava o zaštiti podataka može se povremeno menjati kako bi se uskladila s stvarnim stanjem i zakonskim propisima.

Sve promene koje možemo načiniti u politici privatnosti u budućnosti biće objavljeni na ovoj stranici.

Savetujemo da povremeno proveravate Politiku privatnosti kako biste bili u toku ukoliko dođe do izmena.

ZAVRŠNE ODREDBE

Isporučilac zadržava pravo da može menjati ove uslove bez prethodnog obaveštavanja svojih potrošača. Svaki potrošač prilikom naručivanja proizvoda može proveriti trenutno važeće uslove.

Иди на врх

Price Based Country test mode enabled for testing Србија. You should do tests on private browsing mode. Browse in private with Firefox, Chrome and Safari